تبلیغات
خدا،انسان،عشق - دموکراسی؟مارکیسم؟فاشیسم؟اسلام حقیقی؟اسلام دروغین؟
هر انسان کتابی است در انتظار خوانده شدن...

دموکراسی؟مارکیسم؟فاشیسم؟اسلام حقیقی؟اسلام دروغین؟

دموکراسی می گوید:

رفیق حرفت راخودت بزن،نانت را من می خورم!

مارکیسم می گوید:

نانت را خودت بخور حرفت را من می زنم!

فاشیسم می گوید:

نانت را من می خورم.حرفت رامن می زنم تو فقط برای من کف بزن.

اسلام حقیقی می گوید:

نانت را خودت بخور حرفت را هم خودت بزن من برای اینم که به حق برسی.

اسلام دروغین می گوید:

تو نانت را بیاور بده به ما قسمتی ازآن را جلویت می اندازیم وتو حرف بزن اما حرفی را که ما می گوییم.


دکترعلی شریعتی


[ سه شنبه 9 دی 1393 ] [ 04:15 ب.ظ ] [ فاطمه شعبانی حاجی ] [ نظرات() ]