تبلیغات
خدا،انسان،عشق - فقر
هر انسان کتابی است در انتظار خوانده شدن...

فقر

می خواهم بگویم:
 
فقر، همه جا سر می کشد.

فقر،گرسنگی نیست،عریانی هم نیست.

فقر،چیزی را نداشتن است ولی آن چیز پول نیست،طلاو غذا هم نیست،

فقر، گردوخاکی است که بر کتابهای فروش نرفته یک کتابفروشی می نشیند.

فقر،تیغه های ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خرد می کند.

فقر،پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود.

فقر،کتیبه ی سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری می نویسند.

فقر،همه جا سرمی کشد...

فقر،شب را بی غذا سرکردن نیست ...

فقر،روز را بی اندیشه سرکردن است....

  

 دکترعلی شریعتی


                                                                                                                                    

                                                                                                                                     


[ پنجشنبه 4 دی 1393 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ فاطمه شعبانی حاجی ] [ نظرات() ]