تبلیغات
خدا،انسان،عشق - مظهر استقامت پ.د.ر
هر انسان کتابی است در انتظار خوانده شدن...

مظهر استقامت پ.د.ر

  

   نجار یک روز کاری دیگر را هم به پایان برد.آخر هفته بود
  و تصمیم گرفت دوستی را برای صرف چای به خانه اش دعوت کند.
  موقعی که نجار و دوستش به خانه رسیدند قبل از ورود
  نجار چند دقیقه در سکوت جلو درختی در باغچه ایستاد
   بعد با دو دستش شاخه های درخت را گرفت ...
   چهره اش بی درنگ تغییر کرد،.
 خوشحال و خندان وارد خانه شد همسر و فرزندانش به استقبالش آمدند.
    بافرزندانش با صبوری خاصی احوالپرسی کرد 
    و بعد با دوستش به ایوان رفتند تا چای بنوشند.
   از آنجا می توانستند همان درخت جلوی در خانه را ببینند 
   دوستش دیگر نتوانست جلوی کنجکاوی اش را بگیرد.
   با کمی خجالت دلیل رفتار نجار را پرسید.
    نجار گفت :آه! این درخت مشکلات من است.
   موقع کار مشکلات فراوانی پیش می آید اما 
   این مشکلات مال من و کار من است و ربطی به همسر و فرزندانم ندارد.
  وقتی به خانه می رسم مشکلاتم را به شاخه‌های آن درخت می آویزم.
 روز بعد وقتی می‌خواهم سر کار بروم دوباره آنها را از روی شاخه بر می دارم.
   جالب ترین نکته در این کار این است که وقتی صبح
    به سراغ درخت می روم تا مشکلات روز قبل را بردارم
    خیلی از مشکلات دیگر آنجا نیستند
   و بقیه هم خیلی سبکتر شده اند !

  تقدیم به همه ی پدرهای  زحمتکش 
  مخصوصا پدر عزیز خودم
  پدرای مهربون پیشاپیش روزتون مبارک... 


[ چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 ] [ 12:39 ب.ظ ] [ فاطمه شعبانی حاجی ] [ نظرات() ]