تبلیغات
خدا،انسان،عشق - زیر چترت آرامم
هر انسان کتابی است در انتظار خوانده شدن...

زیر چترت آرامم

      
          
                                  

                                 


                                         مهم نیست کجا باشم

                                    زیر آسمان ابری!!؛زیر رگبارهای تند!!؛
 
                                          خیس خیس روی شاخه ای خشک!!،

                                            مهم بودن توست؛

                                  دست های برافراشته ات بر سرم؛تن گرمت ،

                                 و عشقی که از وجودت می تراود.

                                    زوج یعنی همین؛

                                                         یعنی دو روح در یک بدن؛

                                       دو موجود به وحدت رسیده،یکی شده،

                                از خود بی خود شده.

                                                                  زیر چترت آرامم،

                               تو که باشی نبودن دیگران مهم نیست؛

                                   تو که حرف بزنی، سکوت کسی مهم نیست،

                               نگاه تو که باشد، بی اعتنایی دیگران مهم نیست،

                               زوج یعنی همین؛

                              یعنی دو قلب تپنده،دو نگاه مشتاق،

                             دو موجود همیشه حامی،

                           سینه سپر کرده مقابل سختی ها،و یک پشت گرم که

                           لذت می بری از وجودش،

                          عاشقانه زیستن مثل این دو پرنده و کنار هم ماندن

                           مثل این دو، هنر است.

                        میان این دو چیزی نیست به جز عشق،

                       به جز سخاوتمندانه بخشیدن و ایثار کردن؛.... زوج یعنی همین؛

                          
    [ سه شنبه 28 بهمن 1393 ] [ 11:16 ق.ظ ] [ فاطمه شعبانی حاجی ] [ نظرات() ]